Druhy svetelných reklám

Svetelné kazetové logo

Svieti spredu, môže aj z boku.

Podsvietené logo

Svieti zo zadnej strany loga.

Svetelný box

Umožňuje zameniť grafiku.

Nasvietené logo

Osvetlenie má z externého zdroja.